Click here for English version

Học viên trực tuyến, nhà sản xuất trực tuyến

Kể từ khi Internet xuất hiện, khái niệm về giáo dục trực tuyến đã dần trở nên phổ biến. Trên thực tế, một trong những ý tưởng cốt lõi của internet hiện đại vẫn là trao đổi và quản lý thông tin. Suốt một thời gian dài, internet đã được sử dụng trên toàn cầu phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập.

Tuy nhiên, trong nhiều năm, sự phát triển của giáo dục điện tử đã bị cản trở do thiếu hệ thống sinh thái điện tử tập trung. Trong khi các học viên và nhà sản xuất nội dung có thể kết nối với nhau, điều này lại phần lớn phụ thuộc vào việc một trong hai phía cần chủ động.

Để trải nghiệm bản dùng thử hay biết thêm thông tin chi tiết, liên hệ ngay chúng tôi tại info@khoatri.com 

Kết nối học viên và giáo viên trên toàn cầu cùng chung một mái nhà học tập.

Ý tưởng cốt lõi của LOOP rất đơn giản nhưng lại hiệu quả và cần thiết, kết nối học viên và giáo viên trên toàn thế giới chung một mái nhà duy nhất.

Do đó, LOOP  được phát triển như một trung tâm học tập một cửa cho bất cứ loại hình học tập điện tử nào.

LOOP mang đến giải pháp  truy cập đào tạo tức thì.

Không cần dành thời gian đào tạo nhân viên mới, hãy bắt đầu một khóa đào tạo bất cứ lúc nào.

LOOP đảm bảo việc học tập tốt hơn và gặt hái kết quả tốt hơn.

Bạn quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi? Hãy liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay!

is ACP’s Authorised Partner in Vietnam. Click here to find out more.

Request a Demo/Sign Up for a Trial